Querría, condicional de cortesía


 © Spanishpodcast, 2007-2018